RUKOPIS  KRÁLODVORSKÝ.
1899

RUKOPIS  KRÁLODVORSKÝ
  strana
Titulní list.
Předmluva k 2. vydání. 1 až 2
Rukopis Královodvorský.
Snímky fotografické RK. 3 až 28
(Jaromír a Boleslav.) 29 až 31
(Beneš Heřmanóv.) 31 až 34
(Jaroslav.) 34 až 43
(Ctimír a Vlaslav.) 44 až 52
(Ludiše a Lubor.) 52 až 57
(Zaboj a Slavoj.) 57 až 65
(Zbihoň.) 66 až 68
(Kytice.) 68
(Jahody.) 69 až 70
(Jelen.) 70 až 71
(Růže.) 72
(Žezhulice.) 72 až 73
(Opuštěná.) 73
(Skřivánek.) 74
(Zlomek písně.) 74
Poznámky. 75 až 80
Slovníček. 80 až 90
Obsah. 91
Opravy. 92

Poznámka:
Také ve 2. vydání Prusíkově jsou fotografie RK (ve formátu 8 x 5 cm). Nadpisy jednotlivých básní jsou v závorkách, nenalézají se v rukopise, ale k lepšímu přehledu je ponechal po způsobu Hankovu. Tučné číslo na okraji textu značí stránku pergamenu.
Ukázka:

10     i by hoře hořa všeho věcše
11     až do nedozíráma daleka
12     nevzmožno pro žízň vojevati:
13     ze všech vlastí, ze všech krajin země   atd.
RUKOPIS KRÁLODVORSKÝ.
Dle originálu kriticky upravil Frant. Xav. Prusík, profesor c. k. akad. gymn. Pražského. Druhé vydání. V Praze 1899. Knihtiskárna F. Šimáček, nakladatelé. Formát 15 x 10 cm. Počet stran (2)+92.

Knihovna České společnosti rukopisné v Praze  [sign. 334]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná