Slovanské bájesloví
(mythologie)
1906

Slovanské bájesloví.
Rukopis Zelenohorský.
Libušin soud. 276-279
Rukopis Králodvorský.
Záboj a Slavoj. 280-286
O vícestvě nad Vlaslavem. 286-291
O pobití Polanóv i vyhnání jich. 291-293
O pobití Sasíkóv. 293-294
O velikých bojech křesťan s Tatary. 295-301
O slavném sědání. 301-304
Zbyhoň. 305-306
Kytice. 306
Jahody. 307
Jelen. 307-308
Růže. 308-309
Žežhulice. 309
Opuštěná. 309
Skřivánek. 309-310

Poznámka:
V Rukopisu zelenohorském začíná píseň Libušin soud devíti slokami, které se obvykle tisknou samostatně jako Sněmy.


Slovanské bájesloví  (mythologie).
Pro lid českoslovanský napsal Josef Růžička. Nákladem vlastním. Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži. V Praze 1906. Cena 6 korun. Formát 23,5 x 15,5 cm. Počet stran 328.

Městská knihovna v Praze  [sign. D 2418]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná