Emil Adamič
Zapuščena.
1910

Skladba č. 16, strana 33 až 35:

      Zapuščena.
 
     Ah, vi lesi, temni vi lesi,
     Miletinski lesi!
     Ah, čemu vi zelenite
     v zimi kakor v letu?
     Ah, čemu vi zelenite
     v zimi kakor v letu?
     Rada jaz bi ne jokala,
     ne žalila srca?
     Al povejte ljudje božji,
     kdo bi se ne jokal?
     Kdo bi se ne jokal?
     Kje moj oček, oček mili?
     Zagreben je v jami.
     Kje moj oček, oček mili?
     Zagreben je v jami.
     Kje je mati, dobra mati?
     Travca po njej raste.
     Kje je mati, dobra mati?
     Travca po njej raste.
     Nimam brata, nimam sestre,
     ljubega so vzeli.
     Nimam brata, nimam sestre,
     ljubega so vzeli.
     Ah vi lesi, temni vi lesi,
     Miletinski lesi!

Emil Adamič  (25.12.1877 - 6.12.1936)   slovinský skladatel


Dvacet mužských a smíšených sborů
Vydala "Glasbena Matica" (hudební matice) v Ljubljani roku 1910. XXXVII. svazek sborových partitur - sestavil Matej Hubad. Z Rukopisu královédvorského přeložil Fran Levstik.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná