RUKOPIS KRÁLODVORSKÝ
Připojen deník Prof. Dra. J. L. Píče.
1912

RUKOPIS  KRÁLODVORSKÝ.
  Strana
Titulní list. I
Předmluva. III až VIII
Ukázky z Rukopisu Králodvorského  (5 fotografií)  *)
Záboj a Slavoj. 1 až 10
Čstimír a Vlaslav. 11 až 18
Jaromír i Boleslav. 19 až 20
Beneš Heřmanóv. 21 až 23
Jaroslav. 25 až 33
Ludiše i Lubor. 34 až 38
Zbihoň. 39 až 42
Jelen. 43 až 45
Kytice. 47 až 48
Opuštěná. 49
Růže. 51
Žezhulice. 53
Skřivánek. 55
Jahody. 57 až 58
Zlomek písně. 59
Denní zápisky Dr. J. L. Píče 61 až 70
Obsah 71

Poznámka:
*)  Slavný výbor Společnosti Musea království Českého v Praze zamítl r. 1912 žádost tiskárny "Melantrich" za svolení, aby směla fotografovati pro tuto vážnou publikaci ukázky z Rukopisu Kralodvorského z důvodu u veřejného, národního ústavu naprosto neomluvitelných. Naše ukázky jsou tedy pořízeny z vydání fotografického RK od bývalého bibliotekáře Musea král. Českého, Ant. Jar. Vrťátko z r. 1862, jež na svou dobu dobře vystihuje ráz i zevnějšek RK i nepotřebuje se k otištění dnes svolení zvláštního, jehož slavný výbor Společnosti Musea království Českého, "Melantrichu" odepřel.


RUKOPIS  KRÁLODVORSKÝ
Připojen denník + prof. Dra. J. L. Píče o cestě s RK do Paříže a Milána. S ukázkou 5 stran z originálu. MCMXII. Tiskem a nákladem knihtiskárny "Melantrich" v Praze. Formát 23,5 x 16,5 cm. Počet stran VIII+(4)+71.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná