Žunkovič:
RUKOPISOVÉ ZELENOHORSKÝ,
PÍSEŇ POD VYŠEHRADEM A KRALODVORSKÝ.

V Olomouci 1912.

RUKOPISOVÉ
ZELENOHORSKÝ, PÍSEŇ POD VYŠEHRADEM A KRALODVORSKÝ.
  strana
Titulní list III
Úvod. V až VII
Vysvětlení čtenářům! VIII
I.  Rukopis Zelenohorský.
Snímek 8. strany RZ v původní velikosti.
Osudy rukopisu. 3 až 6
Nejdůležitější námitky proti pravosti RZ. Vyvrácení jich. 6 až 11
Data literárně-historická. 11 až 13
Volba vládyky. 14
Sněm na Vyšehradě. 15 až 18
II.  Píseň pod Vyšehradem.
Snímek PPV (2/3 původní velikosti.)
Osudy rukopisu. 21 až 23
Literární ocenění Písně pod Vyšehradem. 24 až 26
Ha, ty naše slunce, ... 27 až 28
III.  Rukopis Kralodvorský.
Snímek 20. stránky RK v původní velikosti.
Osudy rukopisu. 31 až 37
Námitky proti pravosti RK. Vyvrácení jich. 37 až 41
Literární ocenění RK. 41 až 43
Vyhnání Poláků z Prahy.  (Oldřich.) 44 až 48
Vpád Sasů do Čech.  (Beneš Heřmanóv.) 49 až 52
Vpád Tatarů do Moravy.  (Jaroslav.) 53 až 63
Výprava Čechů na Vlaslava.  (Neklan a Vlaslav.) 64 až 72
Sedání. 73 až 78
Osvobození Čech od vlády cizinců.  (Záboj.) 79 až 90
Zbyhoň.  Romance. 91 až 94
Kytice.  Lyrická báseň. 95 až 96
Zadřený trn.  Romance. 97 až 98
Jelen.  Balada. 99 až 100
Růže.  Lyrická báseň. 101
Žežulka.  Lyrická báseň. 102
Opuštěná.  Lyrická báseň. 103
Dívka a skřivánek.  Lyrická báseň. 104
Výklad slovný a věcný. 105 až 111
Obsah. 112


RUKOPISOVÉ ZELENOHORSKÝ, PÍSEŇ POD VYŠEHRADEM A KRALODVORSKÝ.
Původní texty s vysvětlivkami od Martina Žunkoviče. 3 barevné reprodukce Rukopisů. V Olomouci 1912. Nákladem časopisu EVA, Dolní náměstí 17. Tiskem J. Slováka v Kroměříži. Vyzdobil Jano Köhler. Formát 24,5 x 18,5 cm. Počet stran VIII+112.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná