LUBUŠIN  SÚD
RUKOPIS  ZELENOHORSKÝ
1914

LUBUŠIN  SÚD
  strana
Titulní list. 2 a 3
Lubušin Súd. 5 až 16
Ilustrace. 7
Ilustrace. 13
Vydavatelská poznámka. 18

Byla jsem upravena J. Taucem, vyzdobena B. Krsem a tištěna J. Semerákem, z písma anglický medieval ze Slévárny písem České akc. společnosti v Praze, v kursu Technologického prům. musea, vedeném prof. uměl. prům. školy Frant. Kyselou a faktorem tiskárny "Grafie" M. Kalábem, na ručním papíře firmy K. Mrázek, v počtu 50ti výtisků.
Poznámka:
Vydáno v kurse "O úpravě knihy" pořádaném Technologicko-průmyslovým museem v Praze r. 1914. Dvojbarevný tisk, dvojitá obálka (tmavý šedozelený karton) s 2 ilustracemi (shodné vpředu i vzadu). Další dřevoryty na titulní dvojstránce, 2 celostránkové ilustrace (strany 7 a 13), iniciála a konec básně. Neprodejné.


Lubušin Súd. Rukopis Zelenohorský  Epická píseň staročeská.
Pokusná tiskárna v Technologicko-průmyslovém museu v Praze. 1914. Formát 26 x 21,5 cm. Počet stran (4)+18.

Státní vědecká knihovna v Olomouci  [sign. B II 337267]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná