Rukopis Královédvorský a Zelenohorský,
nejvzácnější památky pěveckého umění nejdávnějších předků.
Vydává Josef Oščádal.
V Klatovech 1915.

Rukopis Královédvorský a Zelenohorský
  strana
Titulní list 1
Věnování. 3
Slovo včas! 5 až 20
O některých výtečnostech slohu rukopisného. 21 až 48
Hattalova Obrana RK. 49 až 66
Rukopis Královédvorský.
67
Oldrich a Jaromír. 69 až 71
O pobití Sasíkov. 71 až 74
O velikých bojech křesťan s Tatary. 75 až 86
O vícetvě nad Vlaslavem. 86 až 95
O slavném sědání. 95 až 100
O velikém pobití. 101 až 110
O piesniech. 111 až 119
Rukopis Zelenohorský.
121
Sněm. 123
Libušin soud. 123 až 127
Oprava některých zbylých v textu chyb. 129 až 130


Psáno r. 1914 o té veliké vojně světové. Kdy ohromná vojska na všech stranách proti sobě stála, já, pohříživ se v rukopisy, oddal jsem se pěkným uměním a našel jsem u nich zábavu i útěchu. Zpozoroval-li jsem, čeho jsem jindy si nevšimnul, anebo napsal-li jsem něco plněji a okrouhleji než předtím, upřímně se z toho raduji.
Rukopisy jsou nevyčerpatelny!

Rukopis Královédvorský a Zelenohorský,
nejvzácnější památky pěveckého umění nejdávnějších předků. Vydává Josef Oščádal. V Klatovech 1915. Tiskem a nákladem Ot. Čermáka. Formát 14,5 x 9,5 cm. Počet stran 130.

Knihovna České společnosti rukopisné v Praze  [sign. 272]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná