BÁSNĚ TAK ZVANÝCH
RUKOPISŮ KRÁLOVÉDVORSKÉHO
A ZELENOHORSKÉHO

1917

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
  Strana
Titulní list. 1
Slovo úvodem. 3 až 13
I.  Zpěvy hrdinské.
Libušin soud. 17 až 21
Záboj a Slavoj. 22 až 32
Čestmír a Vlaslav. 33 až 41
Oldřich a Boleslav. 42 až 44
Beneš Hermanov. 45 až 48
Jaroslav. 49 až 60
Ludiše a Lubor. 61 až 66
II.  Básně lyrickoepické.
Zbyhoň. 69 až 72
Jelen. 73 až 74
III.  Písně milostné.
Pod Vyšehradem. 77
Jahody. 78 až 79
Kytice. 80 až 81
Růže. 82
Žežulice. 83
Skrivánek. 84
Opuštěná. 85
Poznámky a vysvětlivky. 87 až 91
Obsah. 93


Básně tak zvaných Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského.
V upomínku stoletého jubilea novočesky a rytmicky upravil Dr. A. Frinta. S titulním listem V. H. Brunnera. Vydal nakladatel Fr. Borový v Praze  1917. Vytiskla knihtiskárna Th. Venty v Praze. Formát 21 x 13 cm. Počet stran 95.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná