RUKOPISY
KRÁLOVODVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.
BŘEVNOV,
LÉTA PÁNĚ MDCCCCXIX

  strana
Titulní list 3
RUKOPIS KRALODVORSKÝ 5
Jaromír a Boleslav 7-8
Beneš Hermanov 9-11
Jaroslav 12-20
Čstmír a Vlaslav 21-28
Ludiše a Lubor 29-33
Záboj a Slavoj 34-41
Zbyhoň 42-43
Kytice 44
Jahody 45-46
Jelen 47-48
Rúže 49
Žežhulice 50
Opuštěná 51
Skřivánek 52
RUKOPIS ZELENOHORSKÝ 53
Sněm 55
Libušin soud 56-59
Obsah 60


Poznámky k Dvořákovu vydání RKZ:

Bibliofilské vydání Rukopisy Královodvorský a Zelenohorský MUC. K. Dvořáka vyšlo roku 1919 v malém nákladu v Břevnově. Názvy písní jsou uvedeny pouze v obsahu na konci knihy. V textu jsou písně uvedeny stejně jako na pergamenu:

Počíná sě kapitule šestmezcíetmá třetíech knih o pobití Sasíkóv.
Počíná sě o velikých bojech křesťan s Tatary.
Počíná sě kapitule sedmmezcíetmá třetíech knih o vícestvě nad Vlaslavem.
Počíná sě o slavném sědání.
Počíná sé o velikém pobití.
Počíná sě kapitule osmmezcíetmá třetíech knih o píesníech.

Stránkování je dole uprostřed arabskými čísly.


RUKOPISY KRÁLOVODVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
Kniha tato vyšla v pátém roce světové války, tiskem Politiky, sázena moderní latinkou ve 335 výtiscích, z nichž 35 na japonu, nákladem MUC. Dvořáka K. Břevnov 297. 1919. Formát 19 x 11 cm. Počet stran 64.

Knihovna hlav. města Prahy  [sign. R 2028a]  číslo výtisku 48.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná