Slovanská mythologie.
Pro lid českoslovanský napsal
Josef Růžička.
V Praze 1924.

Slovanská mythologie.
IX.
Památky literární.
A. K nejstarší památce staroruské s názvem
Slovo o pluku Igorově.
302-303
B. Text podaný latinkou s českým překladem. 304-321
C. Slovo k Rukopisům Zelenohorskému a Králodvorskému. 322-345
Fotografie: snímek 8. (poslední) strany RZ 346
Fotografie: snímek RK (konec Sedání, začátek Záboje) 347
D. Rukopis Zelenohorský s textem původním, s textem,
jak dlužno jej čísti a s novočeským překladem.
348-352
E. Rukopis Králodvorský s textem původním, s textem,
jak dlužno jej čísti a s novočeským překladem.
352-397
Oldřich a Jaromír. 352-354
O pobití Sasíků. 355-357
O velikých bojech křesťan s Tatary. 357-368
O vítězství nad Vlaslavem. 368-376
O slavném sedání. 376-380
O velikém pobití (Záboj). 381-389
O písních (Zbyhoň). 389-391
Kytice. 391-392
Jahody. 392-393
Jelen. 393-394
Růže. 395
Žežhulice. 395-396
Opuštěná. 396
Skřivánek. 396-397
X. Seznam jmen, názvů a význačných slov.

Poznámky:   RZ a RK jsou vysázeny v třísloupcové sazbě
-   Přesný opis originálu chovaného v museu   (vlevo)
-   Jak dlužno čísti   (uprostřed)
-   Novočeský překlad   (vpravo)


Slovanská mythologie,  dílo z oboru bájeslovného.
Pro lid českoslovanský napsal Josef Růžička. Nakladatel Alois Wiesner, knihtiskař České akademie věd a umění a Českého vysokého učení technického v Praze. Druhé opravené a doplněné vydání, se 68 obrazy, ve skvostné vazbě. V Praze 1924. Kč 74,-. Formát 26 x 16,5 cm. Počet stran 420.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 D 5094]


Josef Růžička:  Život a zvyky slovanských národů.
Druhé vydání se 68 obrazy. Expeduje knihkupectví a nakladatelství Gustav Petrů, Praha XI. Formát 25 x 16,5 cm. Počet stran 420.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 E 17593]
Toto vydání (rok není uveden) je s výjimkou titulní strany úplně stejné jako Slovanská mythologie.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná