M Á J
čítanka pro školy měšťanské
1923

M Á J
čítanka pro školy měšťanské
Z "Rukopisu Zelenohorského".
Libušin soud. 8-9
Z "Rukopisu Královédvorského".
Kytice. 10

Ukázka:


              Kytice.

     Věje větříček        Kdybych věděla,
     z knížecích lesů,      kytičko krásná,
     běží milenka        kdo tebe lýčím
     ku potoku.         hebounkým svázal,
                   tomu bych dala
     Nabírá vody         jehlici z vlasů.
     v kovaná vědra,
     po vodě k dívce       Kdybych věděla,
     kytička plyne,       kytičko krásná,
     kytička vonná        kdo tě po chladné
     z fial a růží.       vodičce pustil,
                   tomu bych dala
     "Kdybych věděla,      vínek svůj s hlavy."
     kytičko krásná,
     kdo tebe v kyprou      I jme se dívka
     zemičku sázel,       kytičku lovit,
     tomu bych dala       spadla, ach spadla!
     prstýnek zlatý.       v chladnou vodičku.

M Á J   čítanka pro školy měšťanské.
Upravil Jos. Ledr. Díl třetí. Obrazy z české literatury. V Praze 1923. Nákladem České grafické unie a.s. Formát 21 x 14 cm. Počet stran 226.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná