Gustav Pallas a Vojtěch Zelinka
Obrazové dějiny literatury české
1926

Obrazové dějiny literatury české
staročeský text
Libušin súd 263-265
Jelen 266
Róže 266-267
Zezhulice 267
novočeský text
Libušin soud 398-402
Jelen 402
Růže 402
Žežhulička 404

Ukázka - strana 263:


  Aj Vletavo, če mutiši vodu,
  če mutiši vodu strebropěnu?
  za tě lutá rozvlajávše búra,
  sesypavši tuču šíra neba,
  oplakavši glavy gor zelených,
  vyplakavši zlatopieskú glínu?
  
Ukázka - strana 398:

  Aj Vltavo, k čemu rmoutíš vodu?
  K čemu rmoutíš vodu stříbropěnnou?
  zdař tě lítá rozvlnila bouře,
  sesypavši mrak širého nebe,
  opláknuvši hlavy hor zelených,
  vypláknuvši zlatopískou hlínu?
  

Obrazové dějiny literatury české
Napsali Gustav Pallas a Vojtěch Zelinka. Díl I. Od nejstarších dob až do Hálka a Nerudy. S 366 obrázky v textu a 16 přílohami částečně barevnými. V Praze 1926. Nákladem České grafické unie a.s. Počet stran 416.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 D 4122/1]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná