Rukopisy
ZELENOHORSKÝ  a  KRALODVORSKÝ

V Praze MCMXXVII

Rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský
  strana
Ilustrace č. 1 4
Titulní list 5
RUKOPIS ZELENOHORSKÝ 7
I.  Sněm. 9
II.  Libušin súd. 10 až 13
RUKOPIS KRALODVORSKÝ 15
I.  Oldrich i Boleslav. 17 až 19
II.  Beneš Hermanov. 20 až 24
Ilustrace č. 2 21
III.  Jaroslav. 25 až 36
Ilustrace č. 3 31
IV.  Čestmír a Vlaslav. 37 až 46
Ilustrace č. 4 41
V.  Ludiše i Lubor. 47 až 53
Ilustrace č. 5 51
VI.  Záboj, Slavoj a Ludiek. 54 až 63
Ilustrace č. 6 61
VII.  Zbyhoň. 64 až 66
Ilustrace č. 7 67
VIII.  Kytice. 69
IX.  Jahody. 70 a 71
X.  Jelen. 72 až 75
Ilustrace č. 8 73
XI.  Róže. 76
XII.  Zezhulice. 77
XIII.  Opuščená. 78
XIV.  Skřivánek. 79
Zlomek (1 verš) 79
Objasnění nepovědomějších slov.    81 a 82
Doslov. 83
OBSAH. 85


strana 83:
Toto vydání Rukopisů je založeno na Hankově Polyglottě z r. 1852; při tom bylo přihlíženo i k vydáním starším a i k fotografickému snímku, který byl základem tam, kde se Hanka příliš odvážně odchyluje od rukopisu. Polyglotty jsem použil proto, že Hankovo čtení některých míst a výklad jejich jsou již v této době celkem ustáleny proti vydáním starším. Připojuji i Hankovo "Objasnění nepovědomějších slov", na něž se neprávem zapomíná; přispěje k jasnějšímu porozumění textu a osvětlí i jazykové úsilí jeho skladatelů, které k dílu tomuto vedla nejhoroucnější láska vlastenecká, jíž se zdařila díla nehynoucí krásy umělecké.
Jejich památce připisuji toto nové vydání Rukopisů.

V Praze 15. května 1927.
Fr. Krčma.

Rukopisy ZELENOHORSKÝ a KRALODVORSKÝ
Devátý svazek knihovny STOŽÁR. Text zrevidoval Dr. Fr. Krčma, osmi lepty vyzdobil J. Konůpek. Vytiskla Státní tiskárna v Praze v typografické úpravě Karla Dyrynka ve 115 výtiscích, z nichž 15 jest neprodejných. Lepty tiskl Mirro Pegrassi. K desíti výtiskům připojeny lepty ve zvláštním sledu na císařském japanu. Svázal Ant. Tvrdý v Praze. Vede a vydává Karel Janský v Praze II., na Palackého nábřeží číslo 4. Číslo výtisku: 64. Ruční papír NETTUNIA. Na posledním listu je podpis (tužkou): Jan Konůpka. Formát 32 x 21,5 cm. Stran 88.
Knihovna Akademie věd České republiky   [sign. UC 904]
Prof. Jan KonůpekR K Z  (8 leptů)  MCMXXXVI
V roce 1936 vydáno ve 3 výtiscích 8 leptů RKZ jako přetisk edice Stožár 1927.
Knihovna České společnosti rukopisné   [sign. 79]
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná