Rukopis Zelenohorský
1927

L E C H
list českého liberalismu
číslo   strana
47-48
  Rukopis Zelenohorský  
4

Poznámka:
Dvousloupcová sazba, vlevo originál v transkripci, vpravo novočeský převod.


LECH  list českého liberalismu.
Majitel a vydavatel JUDr. Jan Karlík. Ročník I. Vychází každé pondělí. Číslo 47-48 (25.4.1927). Formát 60 x 42 cm.

Národní knihovna ČR [sign. 54 A 1311/r.1-2]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná