Rukopis Královédvorský
1927

L E C H
list českého liberalismu
číslo   strana
  Rukopis Královédvorský  
2-3 Oldřich a Jaromír.
O pobití Sasíků.
4-5
4-5 O velikých bojech křesťanů s Tatary. 3-4
10-11 Vítězství nad Vlaslavem. 3-4
14-15 O slavném sedání. 4
23-24 Záboj a Slavoj. 3-4
27-28 Zbyhoň.
Kytice.
Jahody.
Jelen.
Růže.
Žežhulice.
Opuštěná.
Skřivánek.
3-4

Poznámka:
Dvousloupcová sazba, vlevo originál v transkripci, vpravo novočeský převod.


LECH  list českého liberalismu.
Majitel a vydavatel JUDr. Jan Karlík. Ročník II. Vychází každé pondělí. Číslo 2-3 (30.5.1927); č. 4-5 (6.6.1927); č. 10-11 (4.7.1927); č. 14-15 (1.8.1927); č. 23-24 (12.9.1927); č. 27-28 (3.10.1927). Formát 60 x 42 cm.

Národní knihovna ČR [sign. 54 A 1311/r.1-2]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná