RUKOPISY
KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.

Dokumentární fotografie V. Vojtěch.
Přepis a poznámky V. Flajšhans.
V Praze MCMXXX.

RUKOPISY  KRÁLOVÉDVORSKÝ
A  ZELENOHORSKÝ.
  Strana
Titulní list. 3
Předmluva.  (V. Vojtěch) 5
Poznámky k fotografiím. 7 až 16
I.  Rukopis Královédvorský
Přepis novým pravopisem a poznámky.  (V. Flajšhans)
  Zlomek. 3
I. Oldřich. 3 až 9
II. Beneš. 9 až 12
III. Jaroslav. 12 až 25
IV. Čestmír. 25 až 33
V. Ludiše. 33 až 37
VI. Záboj. 37 až 46
VII. Zbyhoň. 46 až 50
VIII. Kytice. 51
IX. Jahody. 52 až 53
X. Jelen. 53 až 55
XI. Róže. 55
XII. Zezhulice. 55 až 56
XIII. Opuščená. 56
XIV. Skřivánek. 56 až 57
  Zlomek. 57
II.  Rukopis Zelenohorský
Přepis novověkým pravopisem a poznámky.  (V. Flajšhans)
  Libušin soud. 61 až 65
Přílohy
Některé texty padělané a některé skladby Hankovy
1. Píseň pod Vyšehradem. 69
2. Milostná píseň krále Václava. 71
3. Legenda o sv. Prokopu. 73
4. Vděčnost obývatelů. 74 až 75
5. Na sebe. 76
Poznámky. 77 až 79
Bibliografie. 80
Description des tables. 81 až 82
Résumé. 83 až 84
Tabulky s reprodukcemi.
Fotografie Rukopisu Královédvorského. II až XIV
Faksimilová reprodukce Rukopisu Zelenohorského. XXI až XXIV


RUKOPISY KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.
Dokumentární fotografie Viktorina Vojtěcha. Přepisem a poznámkami provází Václav Flajšhans. V Praze MCMXXX. Reprodukce a tisk České grafické Unie a.s. v Praze. Formát 26,5 x 22 cm. Počet stran 16+84+XXXVI.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná