PRAVDA O RUKOPISECH
ZELENOHORSKÉM A KRÁLOVÉDVORSKÉM.

Sepsal Dr. F. Mareš
V Praze 1931.

PRAVDA  O  RUKOPISECH
ZELENOHORSKÉM A  KRÁLOVÉDVORSKÉM.
  Strana
Titulní list.
Proslov. I až IV
Rukopis Zelenohorský.
Popis. V až VI
Fotografie a písmenný přepis RZ. VII až XIV
Přepis RZ novým pravopisem. XV až XVII
Rukopis Královédvorský.
Popis. XVIII až XIX
Fotografie a písmenný přepis RK. XX až XLIV
Přepis RK novým pravopisem. XLV až LXXIII


PRAVDA O RUKOPISECH ZELENOHORSKÉM A KRÁLOVÉDVORSKÉM.
Jak se jeví z dokumentárních fotografií a z poznámek k nim připojených, vydaných prof. V. Vojtěchem s podporou tří vědeckých tříd České akademie roku 1930 nákladem Unie. Snímky fotografií Rukopisů od J. Husníka z r. 1886, z části od J. Rokosa z r. 1861, s písmennými a novými přepisy. 16 fotografických snímků v textu. Sepsal Dr. F. Mareš, profesor Karlovy university v.v. Nákladem vlastním. V Praze 1931. Tisk Alois Wiesner, Praha. Formát 25,5 x 17,5 cm. Počet stran LXXIII+324.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná