Poučení o nepadělaných Rukopisech
Královédvorském a Zelenohorském.

Napsal Jan Vrzalík.
Leden 1934.

Poučení o nepadělaných Rukopisech
Královédvorském a Zelenohorském.
  strana
RUKOPIS ZELENOHORSKÝ.
Aj, Vltavo, če mútíši vodu,.... 11 až 13
RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ.
O vpádu Polanóv a vyhnání jich.
(Oldřich.)
14 až 15
...o pobití Sasíkóv.
(Beneš Heřmanóv.)
15 až 16
...o velikých bojech křesťan s Tatary.
(Jaroslav.)
16 až 20
...o vícestvie nad Vlaslavem.
(Čestmír.)
20 až 24
...o slavném sědání.
(Ludiše a Lubor.)
24 až 26
...o velikém pobití.
(Záboj a Slavoj.)
26 až 30
O   p i e s n i e c h.
(Zbihoň.)
30 až 31
(Kytice.) 31
(Jahody.) 31 až 32
(Jelen.) 32
(Žežhulice.) 33
(Róže.) 33
(Opuščená.) 33
(Skřivánek.) 33
(Zlomek písně.) 33
novočeský přepis
O slavném sědání.
(Ludiše.)
63 až 64
Jaroslav. 82 až 85
Kytice. 117
Opuštěná. 127
Skřivánek. 129
Zbyhoň. 131 až 132
Libušin soud. 158 až 159


Poučení o nepadělaných Rukopisech Královédvorském a Zelenohorském.
Napsal a vlastním nákladem vydal Jan Vrzalík, Zlín. Staročeský text nově přepsal Karel Třeska. Do novočeštiny přeložil Jaroslav Slavata. Fotografické snímky Rukopisů pořídil Viktor Vojtěch. Grafickou úpravu navrhl Vladimír Drahoňovský. Vytiskla knihtiskárna Verner a spol., Praha XVI., Palackého 38. II. vydání. Knihovna kulturního odboru Vlajky, svazek I. Formát 22,5 x 15 cm. Počet stran 300.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná