RUKOPIS ZELENOHORSKÝ
Faksimile - přepis - poznámky.
Praha 1935.

Rukopis zelenohorský.
  strana
Titulní list. 3
K historii RZ. 5 až 7
Popis RZ. 8 až 11
Faksimile RZ. 12 až 13
Text rukopisu Zelenohorského.
(vlevo přepis písmenný, vpravo fonetický)
14 až 17
Vysvětlivky. Zkratky. 18
Příloha:  Faksimile RZ
Faksimile - strana 1
Faksimile - strana 2
Faksimile - strana 3
Faksimile - strana 4
Faksimile - strana 5
Faksimile - strana 6
Faksimile - strana 7
Faksimile - strana 8


RUKOPIS ZELENOHORSKÝ. Faksimile - přepis - poznámky.
Vydání textu RZ padesáté sedmé, RZ ve faksimile vydání šesté. Úvod, přepis textu a poznámky od Karla Třesky. Faksimile od Lad. Matouška. Pro edici Tři Pruty Svatoplukovy v 300 exemplářích vytiskla tiskárna Verner a spol., Praha XVI., Palackého tř. 38 z toho 20 číslovaných výtisků na holandském japanu. Faksimile rozmnožila positivem na papíru "Mag" planografie K. Krále, Praha II. V Praze MCMXXXV. V generální komisi knihkupce A. Neuberta, Praha II., Hybernská čís. 12.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná