RUKOPIS  KRÁLOVÉDVORSKÝ
A  ZELENOHORSKÝ

Píseň pod Vyšehradem
Milostná píseň krále Václava
Legenda o svatém Prokopu
Libušino proroctví
1936

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.
Titulní list. 3
Předmluva, Úvod, Anketa, Nález, ... 7 až 40
Rukopis Zelenohorský
Sněm 42 až 43
Libušin soud 48 až 61
Rukopis Královédvorský
I. zlomek + Oldřich 68 až 77
Beneš Heřmanóv 80 až 89
Jaroslav 94 až 125
Čestmír 130 až 151
Ludiše a Lubor 154 až 169
Záboj a Slavoj 172 až 201
Zbyhoň 208 až 215
Kytice 218 až 219
Jahody 222 až 225
Jelen 228 až 231
Růže 234 až 237
Žežulice 240 až 241
Opuštěná 244 až 245
Skřivánek 248 až 251
II. zlomek 253
Sporné památky
Píseň pod Vyšehradem 255
Legenda o svatém Prokopu 256
Milostná píseň krále Václava 257 až 258
Libušino proroctví 259
Ukázky překladů 261 až 272
Obsah 273 až 274


RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.
Píseň pod Vyšehradem, Milostná píseň krále Václava, Legenda o svatém Prokopu, Libušino proroctví. Jubilejní vydání. V Praze 1936. Nákladem Rukopisného fondu vědeckého. Tiskem Politiky v Praze. Ilustrace Josefa Mánesa, K. Svobody, J. M. Trenkwalda a M. Alše. Text uspořádán Dr. J. Karlíkem a V. Seykorou. Formát 25 x 19,5 cm. Počet stran 275.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [sign. P-040]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná