Antonín R. Svoboda
České vítězství nad Tatary
1946

České vítězství nad Tatary
Báseň "Jaroslav" R. K.
Staročeský text (vlevo) s. 80-94
Novočeský text (vpravo) s. 81-95
Neznámý text rukopisů. s. 96-98


Ukázka z novočeského textu básně Jaroslav:

   Počíná se o velikých bojích křesťanů s Tatary.

   1. Zvěstuju Vám pověst veleslavnou,
    o velikých půtkách, lítých bojích,
    nastojte a všechen um sbírejte,
    nastojte, neb podivné mám zvěsti!
   5. Ve vlasti, kde Olomúc vévodí,
    jest tam jedna hora nevysoká,
    nevysoká, H o s t a j n o v' jí jméno,
    Máti Boží divy tamtéž tvoří.
    .......

  285. Ulekl se vší lid Tatar lítých,
    odhazoval dřevce sáhodlouhé,
    upaloval, kdo běžeti mohl,
    tam, odkud nám slunce jasně vstává.
    Byla prosta Haná Tatar vrahů!


České vítězství nad Tatary
Napsal Antonín Richard Svoboda. S 13 vyobrazeními a 7 mapkami. Snímky a mapy autor. Vyšlo roku 1946. Tiskla a vydala Hanácká knihtiskárna a.s. grafická a vydav. v Olomouci. Vydání I. Cena brož. 35 Kčs. Formát 20 x 14,5 cm. Počet stran 104 + příloha (mapa).

Městská knihovna v Praze  [sign. GC 16116]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná