J A R O S L A V
vítěz nad Tatary
R K D
1947

J A R O S L A V
vítěz nad Tatary
Ilustrace  (1). 6
Titulní list. 7
Jaroslav. 9 až 40
Ilustrace  (2). 18 až 19
Ilustrace  (3). 30 až 31
Ilustrace  (4). 42 až 43


Ukázka:

   Počíná sě o velikých bojech
     křesťan s Tatary.

   Zvěstuju vám pověst veleslavnú
   o velikých pótkách, lútých bojech.
   Nastojte i veš svój um zbierajte,
   nastojte, i nadivno vám sluchu!

   Ve vlasti, kdě Olomúc vévodí,
   jesti tamo hora nevysoká,
   nevysoká, Hostajnov jej imě;
   máti božia divy tamo tvoří.

   ... pokračování ...
   


Rukopis Královédvorský. JAROSLAV vítěz nad Tatary.
Litografie Františka Bílkovského. Vydal r. 1947 Josef Hladký. Sto výtisků. Výtisk č. 12. Formát 26 x 18,5 cm. Počet stran 48 (volné archy ve žluté obálce).

Knihovna Akademie věd v Praze  [sign. UE 626]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná