RUKOPIS  KRALODVORSKÝ
I JINÉ VÝBORNĚJŠÍ NÁRODNÍ SPĚVOPRAVNÉ BÁSNĚ
Vojenská katolická duchovní služba
V Anglii 1944.

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ
  Strana
Oldřich i Boleslav 1 až 3
Beneš Hermanov 3 až 6
Jaroslav 6 až 17
Čestmír i Vlaslav 17 až 26
Ludiše i Lubor 26 až 31
Záboj, Slavoj i Ludiek 31 až 41
Zbyhoň 41 až 44
Kytice 44
Jahody 45 až 46
Jelen 46 až 48
Róže 48
Zezhulice 48 až 49
Opuščená 49
Skrivánek 50
Zakrakoce v hradě vr(an)... 50
Sněm 50 až 51
Libušin súd 51 až 55
Pieseň pod Vyšehradem 55 až 56
Pieseň krále Václava I. 56 až 58
Seznam méně známých slov      59 až 62
Obsah 63

Poznámky:
Podle jedenáctého vydání V. Hanky "Rukopis Kralodvorský i jiné výbornější národní spěvopravné básně" V Praze 1853 - Tiskem Boh. Haase.
V exempláři MZK Brno [sign. 1-953.205] chybí dvojlist 9-10 a 59-60.
Toto anglické vydání má výraznou typografickou úpravu, je vysázeno tiskacím písmem s kapitálkami na začátku veršů, odstavců nebo u jmen.

Němečtí vojáci před odchodem do války dostávali výtisk starogermánského rytířského eposu Píseň o Nibelunzích. A naši vojáci v Anglii zásluhou Voj. katol. duchovní služby dostali výtisk Rukopisu Kralodvorského.


RUKOPIS KRALODVORSKÝ I JINÉ VÝBORNĚJŠÍ NÁRODNÍ SPĚVOPRAVNÉ BÁSNĚ.
Vydala Vojenská katolická duchovní služba. V Anglii 1944. Formát 15,5 x 10 cm. Počet stran 63.

Moravská zemská knihovna v Brně   [sign. 1-953.205]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná