R U K O P I S Y
ZELENOHORSKÝ A KRÁLOVÉDVORSKÝ
POUROVA EDICE
1948

Strana 65:

      KYTICE

  Věje větříček z knížecích lesů,
   běží milenka ku potoku.
   Nabírá vody v kovaná vědra,
   po vodě k děvě kytice plyne,
   kytice vonná z fial a růží.
   I jme se děva kytici lovit;
   spadla, ach spadla v chladnou voděnku!
  Kdybych věděla, kytice krásná,
   kdo tebe v kyprou zemičku sázel,
   tomu bych dala prstének zlatý.
  Kdybych věděla, kytice krásná,
   kdo tebe lýčím hebounkým svázal,
   tomu bych dala jehlici z vlasů.
  Kdybych věděla, kytice krásná,
   kdo tě po chladné voděnce pustil,
   tomu bych dala vínek svůj s hlavy.


RUKOPISY ZELENOHORSKÝ A KRÁLOVÉDVORSKÝ
Do novočeštiny přepsal a poznámkou doprovodil Albert Vyskočil. Typografická úprava a iniciály jsou od Oldřicha Menharta, jehož písmem Manuscript vytiskli tuto knihu Müller a spol. v Turnově. Špalíčky iniciál vyryl Karel Kabelka. Vyšlo na jaře 1948 k 130. výročí prvního vydání jako 27. svazek Pourovy edice, kterou vede a vydává Václav Pour, Praha-Vršovice, Norská 3, v počtu 700 tisků, z nichž 200 je na ručním papíru Maršov číslováno a opatřeno suchou pečetí vydavatele. Cena 96 Kčs. Formát 17 x 10,5 cm. Počet stran 84.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná