Ladislav Matoušek
R Z K
Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu.
Chicago 1958.

R Z K
Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu.
Titulní list. 1
Věnování. 2
Fotografie  (Univ. prof. Dr. František Mareš)  
Předmluva. 3 až 5
Úvodem. 6 až 10
Díl I.  Rukopis Zelenohorský
Část prvá:  Text a historie
11
Fotografie  (RZ strana 3, J. Husník 1886)  
Novočeský text RZ.
12 až 16
Sněmy. 13
Libušin soud. 13 až 16
Historie RZ od jeho nálezu do dneška. 17 až 23
Poznámky.  (celkem 21) 34 až 45
Obsah. 46

Poznámka:
Ing. Ladislav Matoušek emigroval po roce 1948 do USA. Tam vydal tuto publikaci ve dvou dílech (bohužel jsem v žádné knihovně nenašel druhý díl). Je to strojopis v žluté obálce z tuhého kartonu, psáno jen na pravé straně listů. Fotografie (Mareš a RZ) jsou nalepeny na nečíslované stránce.
Věnování:
Světlé památce vzácného přítele a učitele, vynikajícího českého učence univ. prof. Dr. Františka MAREŠE (Narozen 20. října 1857, zemřel v únoru 1942).


RZK - Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu.
Vydal Ladislav Matoušek. Dílu prvního svazek první. Chicago 1958. Formát 18,5 x 13 cm. Počet stran 47.

Moravská zemská knihovna v Brně  [sign. K 2-959.791]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná