Bohumil Střemcha
Zelenohorský rukopis
základ Wenzigova libreta k Smetanově Libuši.
1958

Zelenohorský rukopis
Zlomek básně SNĚM. 1
LIBUŠIN SOUD. 1-3

Ukázka převodu:


       LIBUŠIN SOUD

  "Aj, Vltavo, proč pak čeříš vodu?
  Proč pak čeříš vodu stříbropěnnou?
  Rozevlála tě snad lítá bouře,
  sesypavši mrak širého nebe,
  hlavy hor zelených opláchnuvši,
  vypláchnuvši zlatopískou hlínu?"

  "Jak pak já bych vodu nečeřila,
  když tak hádají se rodní bratři,
  rodní bratři o dědiny otce!
  Hádají se krutě mezi sebou:
  lítý Chrudoš na Otavě křivé,
  na Otavě křivé, zlatonosné,
  Sťahlav chrabrý na Radbuze chladné,
  oba bratři, oba Klenovici,
  z dávných vládců rodu Popelova,
  jenžto přišel s pluky s Čechovými
  v tyto žírné kraje přes tři řeky."


Zelenohorský rukopis
základ Wenzigova libreta k Smetanově Libuši.
Do nové češtiny převedl Bohumil Střemcha. Praha 1958. Soukromý tisk. Formát 29 x 20 cm. Počet stran 3.

Knihovna České společnosti rukopisné v Praze  [sign. 1201]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná