Učební texty vysokých škol
Universita Karlova v Praze

Antologie z české literatury
národního obrození

Doc. dr. Jaromír Plch
Praha 1967.

Antologie z české literatury národního obrození
text strana poznámky
Rukopis královédvorský
Beneš 111-112 112-114
Jelen 115 115-117
Róže 117 117
Opuščená 118 118
Rukopis zelenohorský
Libušin soud  (úryvek) 118-120 120-122
Josef Dobrovský:
Literární podvod   (úryvek)
123

Poznámky jsou převzaty z publikace V. Vojtěch: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Přepisem a poznámkami provází V. Flajšhans. V Praze 1930.


Antologie z české literatury národního obrození.
Učební texty vysokých škol. Universita Karlova v Praze. Doc. dr. Jaromír Plch. Vydavatel Ústav pro učitelské vzdělávání na UK. Určeno pro posluchače pedagogických fakult. Státní pedagogické nakladatelství v Praze 1967. Vydání první. Náklad 700 výtisků. Kčs 21,50. Formát 28 x 19 cm. Počet stran 273.

Národní knihovna v Praze  [54 D 26267]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná