KRALEDVORSKI  RUKOPIS.
Rajko Žinzifov - Odrani tvorbi.
1981

Odrani tvorbi Rajko Žinzifova.
Preperi.
Kraledvorski rukopis.
Oldrich i Boleslav. 197-199
Beneš Germanov. 200-202
Jaroslav. 203-211
Čestmir i Vlaslav. 212-220
Ljudiša i Ljubor. 221-224
Zbigoň. 225-227
Sobor. 228
Kitka. 229
Jagodi. 230-231
Elen. 232-233
Ruža. 234
Kukavica. 235
Siračka. 236
Skolovranec. 237
Pesna pod Višegrad. 238
Zaboj, Slavoj i Ljudek. 239-248
Ljubišin sud. 249-253
Drugi preperi.
Jagodi. 300-301
Kitčica. 302

Ukázka překladu:

strana 229:          strana 302:
   K I T K A         K I T Č I C A

 Vetrence veit     Od lesi carski vetrec si vee.
 Iz kneški gori;    Tiča momiče na reka,
 Milička móma     Naliva voda v kovani vedra,
 Kon potok brzat    A k'de neja kitčica plava
 Voda nalívat     Od temenuga i od trendafil.
 V kovani vedra,    I se navede da lovi kitka;
 K móme po voda    Padna, ach, padna v chladna vodica.
 Kitka si plivat,   Ako da znaech, kitčice krasna,
 Kitčica vonna     Koj te e sadil v krechka zemica,
 Rumena ruža.     Nemu bich dala prstenče zlato;
 Cja naema moma    Ako da znaech, kitčice krasna,
 Kitka da lovit.    Koj te e vrzal s lekička,
 Padna, ach! padna   Nemu bich dala od kosa iglica:
 V studna si voda,   Ako da znaech, kitčice krasna,
 Ja da bech znala   Koj te e pusnal v chladna vodica,
 Koj tebe sadil    Venec od glava nemu bi dala.
 ... ... ...

Poznámka:
Básník Rajko Žinzifov se narodil v rodině makedonského lékaře Joana Sinsifa, studoval v Moskvě a tam také přeložil Královédvorský rukopis do makedonského nářečí - poprvé vydán ve sbírce "Novoblgarska sbirka" (Moskva 1863).

Kraledvorski rukopis.
Zbirka od stari česki junački pesni.
Prevel od česki jazik R. Žinzifov.
Moskva 1863 g.


Rajko Žinzifov  -  Odrani tvorbi.
Priredil Gane Todorovski. Misla. Skopje 1981. Matica Makedonska, kniga 1. Formát 20 x 13.5 cm. Počet stran 668.

Národní knihovna v Praze  [sign. T 100738]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná