Antologie z české literatury
národního brození

Jaromír Plch
Praha 1978.

Antologie z české literatury národního obrození
text strana poznámky
Rukopis královédvorský
Beneš 146-147 147-149
Jelen 149-150 150-151
Róže 151 151-152
Opuščená 152 152
Rukopis zelenohorský
Libušin soud  (úryvek) 153-154 154-156
Literární podvod   (Josef Dobrovský) 157-158

Obrazová příloha:
[38]  titulní list 1. vydání RK  (1819)
[39]  fotografie strany 3 a 14 RK s iniciálou N
[40]  Jaroslav ze Šternberka  (Aleš)
[41]  Lumír a Píseň  (Myslbek)


Antologie z české literatury národního obrození.
Jaromír Plch. Vydalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze 1978. Edice Učebnice pro vysoké školy. 1. vydání. Náklad 3000 výtisků. Formát 24 x 16,5 cm. Počet stran 496.

Národní knihovna v Praze  [54 F 33656]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná