Karel Havlíček Borovský
Stokrát plivni do moře
1990

Stokrát plivni do moře
Havlíčkova parodie
básně KYTICE.
112
Kytice . 113
Doslov (o Kytici). 275-277

Ukázka strany 112 a 113:

     KYTICE          KYTICE

   Věje větříček        Věje větřieček
   reakcionářský,       z kniežeckých lesóv,
   běží František       běže zmilitká
   k Dunaji,          ku potoku,
   nabírá vody         nabiera vody
   do poděbradky.       v kovaná vědra.

   Po vodě k němu       Po vodě k děvě
   ouřádek pluje,       kytice plyje,
   ouřádek krásný,       kytice voná
   černý a žlutý.       z viol a róží.

   I jal se Franta       I je sě děva
   ouřádek lovit,       kyticu lovit,
   spadl, ach, spadl      spade, ach spade
   mezi stolice.        v chladnú vodicu.

   Kdybych já věděl,      "Kda bych věděla,
   ouřádku mastný,       kytice krásná,
   že bych tě mohl       kto tebe v kyprú
   jistotně dostat,      zemicu sáze,
   držel bych raděj      tomu bych dala
   s aristokraty.       prstenek zlatý.

   Kdybych já věděl,      Kda bych věděla,
   ouřádku mastný,       kytice krásná,
   že bys mi mohl       kto tebe lýkem
   navždy pozůstat,      hebúčkým sváza,
   zradil bych celou      tomu bych dala
   demokracii.         jehlicu z vlasóv.

   Kdybych já věděl,      Kda bych věděla,
   ouřádku mastný,       kytice krásná,
   že bys mi mohl       kto tě po chladnej
   časem zas ujít,       vodici pusti,
   držel bych přece radš    tomu bych dala
   s demokraty!"        vienek svój s hlavy."

Výklad parodie:
Franta = František August Brauner, známý politik a advokát, představitel liberálních demokratů; Dunaj = vídeňská vláda; poděbradka = čepice, kterou nosili aktivní účastníci národního hnutí; černý a žlutý = aristokrati a demokrati; stolice = mlýnské kameny na drcení obilí.


Stokrát plivni do moře
Verše a doprovodné citace vybrali a uspořádali Jiří Korejčík a Alexandr Stich. Doslov napsal Alexandr Stich. Československý spisovatel Praha 1990.

Národní knihovna ČR  [sign. 54 H 180310]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná