Čítanka české literatury 1
Od počátků do raného obrození
( 9. století až 1. třetina 19. století )
1997

Čítanka české literatury 1
Rukopis zelenohorský   (1818)
Libušin soud.    (úryvek) 532
Rukopis královédvorský   (1817)
Jelen. 533-534
O velikých bojech křesťan s Tatary.    (úryvek) 534-535
Záboj, Slavoj a Luděk.    (úryvky) 538-539

Poznámka:
Autoři čítanky srovnávají píseň z RK "Záboj, Slavoj a Luděk" s ukázkou z divadelní hry Josefa Lindy "Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům" (s. 536-538).


Čítanka české literatury 1  Od počátků do raného obrození.
Sestavili Jan Lehár a Alexandr Stich. Vydal Český spisovatel v Praze 1997. Vydání první. Formát 20,5 x 13 cm. Počet stran 608.

Městská knihovna v Praze  [sign. AA 41916]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná