Věra Martinková
Čítanka 1
pro 1. ročník středních škol
Praha 2000.

Č í t a n k a   1
z Rukopisu královédvorského  (1817)
Jelen 397 a 399
Opuščená 398
Skřivánek 399
z Rukopisu zelenohorského  (1818)
Libušin soud   (úryvek) 399 a 400
Mikoláš Aleš - ilustrace z RK (Jaroslav) 431

Ukázky jsou uvedeny s tímto vysvětlením:
-  Jelen transkribováno
-  Opuščená ilustrace k RK od Josefa Mánesa
-  Skřivánek převedeno do nové češtiny RK, podle vydání Hankova z roku 1829
-  Libušin soud    novočesky upravil A. Frinta

strana 397 až 400:

RKZ
(Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský)
RKZ jsou zlomky básnických skladeb vzniklé v 2. desetiletí 19. stol. a vydávané za zbytky rozsáhlých staročeských děl. Rukopis královédvorský byl r. 1817 údajně objeven V. Hankou ve Dvoře Králové a označen za památku 13. stol. Rukopis zelenohorský byl následujícího roku anonymně poslán do Národního muzea jako nález na Zelené Hoře u Nepomuku a podle písma a jazyka měl představovat dílo z 9. a 10. stol. Těžiště obou památek je v epických zpěvech, Rukopis královédvorský mimo to obsahuje i básně lyrické a lyrickoepické. Oba Rukopisy usilují o to, aby vyvolaly atmosféru dávné české minulosti a aby představily sílu, vyspělost a morální hodnoty starobylé české společnosti. Ovlivnily uměleckou tvorbu celého 19. stol. Spory o pravost obou Rukopisů se vedou dodnes.


Čítanka 1 pro 1. ročník středních škol
Sestavila PhDr. Věra Martinková, CSc. (text, koncepce, redakce, grafická úprava a obálka) a kol. Vydala Tripolia spol. s r.o. Praha 2000. 1. vydání v nakladatelství Tripolia (celkově 3.) Formát 20 x 14,5 cm. Počet stran 432.

Národní knihovna v Praze  [54 H 202761]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná