RUKOPISY
KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ

BLOK 2000

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
  strana
Titulní list 5
Rukopis Královédvorský 7
Záboj a Slavoj 9 až 21
Čestmír a Vlaslav 22 až 30
Jaromír a Boleslav 31 až 34
Beneš Heřmanův 35 až 37
Jaroslav 38 až 48
Ludiše a Lubor 49 až 54
Zbyhoň 55 až 61
Jelen 62 až 64
Kytice 65 až 67
Opuštěná 68 až 69
Růže 70
Žežulice 71
Skřivánek 72 až 73
Jahody 74 až 75
Zlomek písně 76 až 77
Rukopis Zelenohorský 79
Libušin Soud 81 až 86
Překladatelská poznámka 87
Obsah 88


Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
Přebásnila Ester Marie Nováková. Graficky upravil Evžen Navrátil. V roce 2000 vydalo Vydavatelství BLOK jako svou 62. publikaci. Vytiskl Akcent Třebíč. Vydání v tomto přebásnění první. V knize byly použity ilustrace Mikoláše Alše, Karala Svobody, J. M. Trenkwalda a Josefa Mánesa. Formát 24 x 16,5 cm. Počet stran 88.

Knihovna České společnosti rukopisné   [sign. 1105]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná