R U K O P I S Y
v přednesu Radovana Lukavského
NEKLAN 2002

Rukopisy
v přednesu Radovana Lukavského
 
čas
(min:sec)
Předmluva 1:21
Úvod k Rukopisu zelenohorskému 0:57
Libušin Soud 7:55
Úvod k Rukopisu královédvorskému 1:31
Oldřich 4:20
Beneš Heřmanov 3:40
Jaroslav 18:56
Ludiše a Lubor 7:20
Záboj 14:06
Zbyhoň 4:21
Kytice 1:10
Jahody 2:07
Jelen 2:13
Róže 1:19
Žezhulice 0:45
Opuštěná 1:02
Skřivánek 1:12
CD + booklet 16 stran


Rukopisy v přednesu Radovana Lukavského.
Hudební doprovod Jakub Zahradník a Jan Soukup. Úvodní slovo Dáša Nová. V roce 2002 vydalo Nakladatelství Neklan. Formát bookletu 12 x 12 cm. Počet stran 16.

První audio nahrávka Rukopisů na kompaktním disku CD.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná