Rukopisi,
kotorych ne bylo.
Poddelki v oblasti slavjanskogo folklora.
Moskva 2002.

Rukopisi, kotorych ne bylo.
Kralodvorskaja i Zelenogorskaja rukopisi
i jich russkije perevody.
L. P. Lapteva:   Kraledvorskaja i Zelenogorskaja rukopisi   9-119
Rukopis Kralodvorskaja.
Perevod A. S. Šiškova  (1820)
Preduvedomlenie 120-122
Oldrich i Boleslav 122-124
Benes Germanov 124-125
Jaroslav 126-132
Čestmir i Vlaslav 132-138
Ljudiša i Ljubor 138-141
Zaboj, Slavoj i Ljudek 141-147
Zbygon ili koršun 147-150
Pučok cvetov 150-151
Jagody 151-152
Jelen 152-153
Roza 153
Kukušečka 153
Sirotinka 154
Žavoronok 154
Kraledvorskaja rukopis.
Perevod N. V. Berga  (1860)
Oldrich i Boleslav 155-156
Beneš Germanyč 156-158
Jaroslav 158-165
Čestmir i Vlaslav 165-171
Ljudiša i Ljubor 172-175
Zaboj i Slavoj 175-182
Zbigon 182-185
Olen 185-186
Venok 186-187
Jagody 187-188
Roza 188
Kukuška 188-189
Sirota 189
Žavoronok 189-190
Sejm 190
Ljubušin sud 190-193
Pesnja pod Vyšegradom 194
Kraledvorskaja rukopis.
Stichotvornyj perevod Ivana Novikova  (1939)
I.  Istoričeskie poemy
Zaboj i Slavoj 195-204
Čestmir i Vlaslav 204-212
Oldrich i Jarmir 212-214
Beneš Germanyč 214-216
Jaroslav 216-225
II.  Poemy - pesni
Ljudiša i Ljubor 225-228
Zbigon 229-232
Olen 232-233
III.  Pesni
Gorst cvetov 233-235
Jagody 235-236
Roza 236
Kukuška 236-237
Sirota 237
Žavoronok 237-238
IV.  Sud Ljubuši 238-242


RUKOPISI, KOTORYCH NE BYLO. Poddelki v oblasti slavjanskogo folklora.
Izdanie podgotovili A. L. Toporkov, T. G. Ivanova, L. P. Lapteva, E. E. Levkievskaja. Naučno-izdatelskij centr "LADOMIR" Moskva 2002. Podpisano v pečať 02.10.2002. Tiraž 2000 ekz. Formát 20 x 12 cm. Počet stran 976.

Slovanská knihovna v Praze  [sign. A 23666]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná