Čítanka  1.
Antologie textů pro 1. a 2. ročník středních škol
Alois Bauer
Olomouc 2003.

Čítanka 1. - Antologie textů
RUKOPIS  KRÁLOVÉDVORSKÝ
Jaroslav  (úryvek) 72-73
RUKOPIS  ZELENOHORSKÝ
Libušin soud  (úryvek) 73

Poznámka:
Úryvek Jaroslava z Rukopisu královédvorského je uveden v novočeském překladu Kamila Bednáře. Ukázka z Rukopisu zelenohorského (Libušin soud) je uvedena ve staročeském čtení.


        Libušin soud
    Aj, Vletavo, če mútiši vodu,
    če mútiši vodu striebropěnů?
    Za tě liutá rozvlajáše búria,
    sesypavši túčiu šira nebia,
    oplákavši glavy gor zelených,
    vyplakávši zlatopieskú glinu?
    "Kako bych jáz vody nemútila,
    kegdy sě vadíta rodná bratry,
    rodná bratry o dědiny otné?
    Vadíta se kruto meziu sobú,
    liútý Chrudoš na Otavě krivě,
    na Otavě krivě, zlatonosně,
    Stiaglev chraber na Radbuzě chladně,
    oba bratry, oba Klenovicia,
    rodu stara Tetvy Popelova,
    jenže pride s pleky s Čechovými
    v sieže vlasti prěs tri rěky."


Čítanka 1. - Antologie textů pro 1. a 2. ročník středních škol
Sestavil Alois Bauer. Nakladatelství Rubico, Olomouc 2003. Formát 29 x 20 cm. Počet stran 186.

Městská knihovna v Praze  [X 6645/1]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná