Jiří Zhor
Hankovy Rukopisy a politika
1947

Svobodný Zítřek   (28. srpna 1947):

Hankovy Rukopisy a politika

Po letech letoucích od bojů o Rukopisy čekal bys, že staré vášně odumřely a že už i o této věci bude možno
hovořit věcně a ryze jen odbornicky, tak, jak se mělo o ní hovořit od začátků.

Ale Rukopisy mají strašnou smůlu - lepí se na ně stále a stále politika a jejich obránci svými útoky na Masaryka diskvalifikovali celý svůj boj, u jednotlivců jistě jen ušlechtilými motivy vedený, v boj politický. A jestliže se dnes obránci Rukopisů rozčilují, že není jim dovolováno o Rukopisech psát nebo vydávat nějakou rukopisnou revui, ať si vzpomenou, jak se obránci Rukopisů spojovali s listy Stříbrného a s protihradním Lechem a jak za války i Arijský boj a jiné tiskoviny, i Vlajka, znovu a znovu oživovaly boj rukopisný jako boj politický. Tisková svoboda je veliká věc, ale nesmí se pod její rouškou skrývat ani uschovávat pokus o obnovu fašistického štvaní protimasarykovského, neboť v boji o Rukopisy už tak často Rukopisy byly věcí vedlejší a politika věcí hlavní, že nelze se divit opatrnosti těch, kdo v těchto věcech mají rozhodovat. Jinak ovšem budiž dovoleno laiku zcela klidně a objektivně říci, že za celou rukopisnou historií je pro něho, chce-li být spravedlivý, přemnoho psychologických zásad. Odpolisujte úplně rukopisný problém - a snažte se záhady, jež zbývají, dořešit vědeckou cestou. Ne diletanti a diletantíčkové, jen a jen odborníci mohou sporné věci kolem Rukopisů rozhodnout s konečnou platností, podezíravá a předpojatá vášeň nic v té věci ani nepomůže ani neporadí.
Jiří   Z h o r

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná