Perkova knihovna

Česká společnost rukopisná získala vzácný dar od pana Dr. Luboše Perka, vnuka prvního předsedy Čsl. spol. rukopisné JUDr. Václava Perka - soubor knih s rukopisnou tematikou a různá vydání Rukopisů.
Panu Dr. Luboši Perkovi a jeho paní srdečně děkujeme.
V Praze dne 16. ledna 2003.

Sign.      Autor Název

P-001 Bačkovský Rukopis K. a Z. ve světle pravděpodobném (1888)
P-002 Bačkovský Jak znamenitým učencem byl by padělatel RZK (1889)
P-003 Berlič Kraljodvorski rukopis (1852)
P-004 Brandl Obrana Libušina soudu (1879)
P-005 Brandl Libušin soud (rozprava k Šemberovi) (1878)
P-006 Černý Legenda o sv. Kateřině a rukopisové K. i Z. (1886)
P-007 Černý Příspěvky k české etymologii lidové (1894)
P-009 Flajšhans Dva příspěvky ke kritice Rukopisů (1932)
P-010 Flajšhans Jak to vlastně bylo? (1932)
P-011 Francesconi Monumenti poetici (1851)
P-012 Frinta Básně t. zv. Rukopisů K. a Z. (1917)
P-013 Gebauer Staročeský zlomek Evangelia svato-Janského (1881)
P-014 Gebauer Potřeba dalších zkoušek RKZ (1886)
P-017 Goll Historický rozbor básní RK (1886)
P-018 Grégr Na obranu rukopisů K. a Z. (1886 - 1. vyd.)
P-019 Grégr Na obranu Rukopisů K. a Z. (1886 - 2. vyd.)
P-020 Hanka Rukopis Králodworský (1819 - 1. vyd.)
P-021 Hanka Kralodvorský rukopis (1829 - 2. vyd.)
P-022 Hanka Rukopis Kralodworský (1835 - 3. vyd.)
P-023 Hanka Rukopis Kralodvorský (1843 - 4. vyd.)
P-024 Hanka Polyglotta RK (1852)
P-025 Hanka Rukopis Kralodvorský (1853 - 11. vyd.)
P-026 Hanka Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský (1864, 14. vyd.)
P-027 Hanka Rukopis Kralodvorský (1865 - 15. vyd.)
P-028 Hattala Obrana Rukopisu královédvorského (1911)
P-029 Herben Boj o podvržené Rukopisy (1911)
P-030 Horák Rukopis Králodvorský (1912)
P-031 Hrubý Rukopis Králodvorský padělek Hankův (1919)
P-032 Jirečkové Die Echtheit der Königinhofer Handschrift (1862)
P-033 Jireček H. Spisy zábavné - studie o RK (1878)
P-034 Jireček H. Vlastní jména v RZ (1897)
P-035 Jireček H. Báseň Jaroslav RK (1905)
P-036 Jireček H. Příspěvky k rozpoznání RK (1907)
P-037 Jireček J. O nejnovějších námitkách pravosti... (otisk ČČM 1878)
P-038 Jireček J. Die altböhmischen Gedichte der G. und K. Handschrift (1879)
P-039 Jireček J. Básně staronárodní rukopisův Z. a K. (1879)
P-040 Karlík + Seykora Rukopis Královédvorský a Zelenohorský (1936)
P-041 Kisch Der Kampf um die Königinhofer Handschrift (1918)
P-042 Knieschek Der Streit um die K. und G. Handschrift (1888)
P-043 Kolda Důkaz o pravosti RK (1927 - 1. vyd.)
P-044 Kolda Důkaz o pravosti RK (1928 - 2. vyd.)
P-045 Kolda Rukopisy a věda (1931)
P-046 Kořínek Rukopis Zelenohorský a Královédvorský (1870)
P-047 Kořínek + Scheiwl Rukopis Královédvorský (1873)
P-048 Kraus Vědecké metody prof. Mareše, zvláště v otázce R. (1928)
P-049 Květ Aesthetický rozbor RK (1861)
P-050 Letošník Dějepisný rozbor RK (1910)
P-051 Mareš Vědecké methody realismu... (1927)
P-052 Mareš Klamnost důkazů (1928)
P-053 Mareš Boj proti Rukopisům (1929)
P-055 Mareš Strach z pravdy (1937)
P-056 Mareš Nepravdivé legendy o RZK (1938)
P-057 Matoušek Za pravdou Rukopisů (1938)
P-058 Matoušek Po stopách pravdy a podvodu (1939)
P-059 Oščádal Jak oslavíme stoletou památku objevu RKZ? (1909)
P-060 Oščádal O jazyku neboli řeči a slohu básní R. (1911)
P-061 Perek Rukopisy K. a Z. jsou pravé (1931)
P-062 Perek Rukopisy Zelenohorský a Královédvorský (1934)
P-063 Pernerová Tři důkazy o RKZ pro každého (1938)
P-064 Petruševič O podložnych staročešskich... (1878)
P-065 Prusík Rukopis králodvorský (1899 - 2. vyd.)
P-066 Rukopis Kralodvorský v písmě stenografickém (1867)
P-067 Rukopis Králodvorský (připojen deník prof. Píče) (1912)
P-068 Seykora Ad Rukopis Kr-dvorský (1886)
P-069 Seykora Na obranu Rukopisu Královédvorského (1893)
P-070 Seykora Ke studiu Rukopisu Královédvorského (nedatováno)
P-071 Schneider Poznámky k námitkám proti Bělohoubkovým zkouškám RK (1921)
P-072 Siemienski Królodvorski rekopis (1852)
P-073 Spurný Novočeské i staročeské texty RK a RZ (1923)
P-074 Svoboda Königinhofer und Grünberger Handschrift (1861)
P-075 Šembera Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817? (1880)
P-076 Šembera Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817? (1880)
P-077 Šťovíček O bitvě na turském poli... (1935)
P-078 Tomek Die Grünberger Handschrift (1859)
P-079 Tupý Wesna (1837), přívažek Rukopis Králodvorský (1843)
P-080 Václavek Rukopis K. a Z. (1877)
P-081 Vašek Filologický důkaz, že RK a Z, též zlomek... (1879)
P-082 Vocel Aesthetický význam básní RK (vyňato z ČČM 1854)
P-083 Vojtěch + Flajšhans Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (1930)
P-085 Vrťátko Rukopis Kralodvorský (1862)
P-086 Vrzalík + Andrlík Stručné poučení o nepadělaných R. (1936)
P-087 Vymazal Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský (1879)
P-088 Zákrejs (JEH) Stovražba I. (1934)
P-089 Zákrejs (JEH) Stovražba II. (1934)
P-090 Zákrejs (JEH) Strašidlo RKZ (1935)
P-091 Zákrejs (JEH) Karmen jubyleyní (1936)
P-092 Zákrejs Bitva u Olomouce 1241 - díl I. (1938)
P-093 Zákrejs Bitva u Olomouce 1241 - díl II. (1939)
P-095 Zlatojevič Kralodvorski rukopis (1851)
P-096 Žunkovič Zur Geschichte der Slaven... (1929)
P-097 Žunkovič Závěr českého sporu o Rukopisy (1933)
P-098 Zpráva o drobnohledném ohledání... (otisk ČČM 1887)
P-099 Pamětní spis Čs. spol. rukopisné (1940)
P-100 Knihomol (1927/č. 2-3)
P-101 Kalendář učitelský na rok 1897
P-102 Hanka Starobylá skládanie (1823 - díl opožděný)
P-103 Naše revoluce (1923/č. 1)
P-104 Svědomí národa (1926/č.1)
P-105 Destinová Nastolení Libušino (1923)
P-106 Berndorf Zámek zelenohorský (1930)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná