Jiří Šíl
Osobnost Františka Adámka
Slezská univerzita v Opavě.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta.
Ústav historie a muzeologie.

Magisterská diplomová práce.
Opava 2001.

O b s a h:
Úvod
K pramenům a literatuře
Životopis Františka Adámka
Dětství a dospívání
Bankovním úředníkem
Uvěznění a rehabilitace
Preparátorem v Moravském zemském muzeu
Stáří
Dílo Františka Adámka
Osud amatérského archeologa
Ideové zdroje a motivace
Na obřanském Hradisku
Stručná historie výzkumů na Hradisku u Obřan do roku 1923
Přehled výzkumů Adámkovy družiny v letech 1923-1946
Na vrcholu sil (1946-1954)
Ostatní Adámkovy archeologické výzkumy a nálezy
V brněnském Anthroposu (1956-1969)
Spor o interpretaci Wankelova nálezu v jeskyni Býčí skála (1971-1995)
Otázka lokalizace centra Velké Moravy, slovanské starožitnosti a RZK
František Adámek - vlastivědný pracovník a etnograf
Ve šlépějích Wankelovy školy
Další výstavní, přednášková a průvodcovská činnost
František Adámek - obránce sporných písemných památek
Na cestě "za pravdou RZK" (1925-1937)
Členem rukopisné společnosti (1937-1952)
Adámek v rukopisné obraně před a za okupace (1937-1945)
Založení brněnské pobočky Rukopisné společnosti
Adámkovo postavení a význam v poválečné obraně RKZ (1946-1952)
Velké mlčení (1952-1966)
Co Vás zajímá (1966-1975)
Marné volání (1975-1989)
Život po smrti (1989-1999)
Literární dílo Františka Adámka
Závěr - osobnost Františka Adámka
Bibliografie prací Františka Adámka
Monografie
Články
Recenze literatury
Nepublikované práce
Přednášková činnost F. Adámka
Seznam pramenů
Seznam literatury
Seznam použitých zkratek
Seznam příloh
Přílohy


Jiří Šíl: Osobnost Františka Adámka
Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav historie a muzeologie. Magisterská diplomová práce. Opava 2001. Formát 30 x 21 cm. Počet stran 92+12 stran příloh.
©  Jiří Šíl
©  Slezská univerzita Opava