Julius Dolanský  (Heidenreich)
( 23.2.1903 Všetuly   -  26.4.1975 Praha )


Publikace a články Julia Dolanského (Heidenreicha):
Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského a zelenohorského  (Academia 1968)
Ohlas dvou ruských básníků v RKZ  (AUC 1969)
Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském  (Academia 1975)

recenze (J.Hch.):  J. Miszewski: Walka o czeskie Rekopisy  (ČČH 1937)
Dopis Čs. společnosti rukopisné  (23.2.1939)
Libušin soud z RZ a Kačičův Razgovor  (AUC 1967)
Preromantický okruh pramenů RKZ  (Česká literatura 1969)
Lindova Záře a RKZ  (Česká literatura 1972)
Dvě varianty "Záboje" z RK  (Česká literatura 1972)

Články o Juliu Dolanském (Heidenreichovi):
Přednášky proti RKZ (Zprávy ČsR 1937)
Nenávistná recenze spisu Miszewského (Zprávy ČsR 1938)
Jan Miszewski: Mój udzial w sporze o RKZ (Zprávy ČsR 1938)
recenze (Marie Řepková):  Nová studie o RKZ - Neznámý jihoslovanský pramen RKZ (Česká literatura 1969)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná