Josef Tálinský
Ku dni 16. září.

SVĚTOZOR   Číslo 10. V Praze dne 13. září 1867.
Strana 90:

       Ku dni 16. září.

    Od břehů řeckých, z vlasti Homérovy -
   opouštějíce rodnou svoji zem,
   kde bohatýrů slavných svaté rovy
   šlapány vrahů divých kopytem -
   uchýlily se Helikonské děvy,
   kam slunko zlaté spěje chvatem denním;
   i vykouzleny nové krásné zjevy,
   kam vešly Múzy, ctěny pohostěním;
   pronikla záře nová tichým letem
   a svěží ráno svitlo širým světem.

    Však nebetyčné Krkonošů hory
   a nedobytné hrady Šumavy
   jen slabý odlesk ranní oné zory
   vpouštěly v kraje naší Vltavy.
   Již slávy svojí hrdé pantheony
   okolní národové budovali,
   a luzné písni probuzených tóny
   do háje Múzy mládec, kmeta zvaly:
   nás poutal ještě nevolníků spánek,
   u nás, prý, barbarství svůj mělo stánek!

    A před věky přec v žirné naší vlasti
   se pohýbaly zpěvem českým hrady,
   a srdce k srdci pělo v dobách strasti,
   při písni poráženy vrahů řady! -
   Umlkly písně naše. Bouří cizou
   posuty kraje naše v svěžím květu;
   my hájili jsme statně pravdu ryzou,
   hájili proti veškerému světu:
   té pravdy záře všem je vůkol přána - 
   jen na obrance její kletba dána.

    Než - zželelo se bídy naší nebi
   a odvrácena zkáza nevinných:
   kdy jižjiž v rakev naši tloukli hřeby,
   náš národ nabyl sil poznovu svých;
   neb mužů apoštolů hlouček malý
   tu z vísek chudých vyšel, v tváře potu,
   však odvahou a prací vytrvalý,
   nás budil, křísil opět ku životu:
   a nejen život, - slávy davných věků
   nám věnce navráceny plné vděků.

    Ve Dvoře Králové nejdražší věno
   ve tmavém tlelo chrámu úkrytě;
   Bůh sám, by poctil naše - Čechů jmeno,
   je zachovav nám dal na úsvitě.
   To synů českých oslavenec jeden,
   prostého rodu, velký šlechtic pílí, 
   náš Vácslav Hanka hvězdou spásy veden
   zdvih' poklad drahý v blahé chvíli.
   Pokladu tomu svět se diví celý:
   již nejsme národ chudý, osiřelý!

    A jako z jara, po noci bouřlivé,
   kdy jasný blankyt věstí pěkný den,
   po hájích ptactvo pěje písně tklivé,
   že poutník v duši bývá rozechvěn:
   tak vzbudily se českém na Parnase
   poznovu písní dávných zvuky jaré,
   a Lumírové pohýbali zase
   našeho Vyšehradu skály staré,
   a Zábojové srdce k srdci vzpěli,
   že v žilách krve proudy láskou vřely.

    A Vácslav, jenž nám klenot drahý našel,
   jímž vykouzlen nám nové krásy sad,
   onť uzřev spásu naši k otcům zašel,
   a popel jeho kryje Vyšehrad. -
   Tam klesni, synu! spíť tam velký svatý,
   neb divů jeho moc je převeliká;
   tam oheň, jiskrou upomínky vzňatý,
   ve plápolavý k nebi požár vzniká. -
   A ptáš se, jak ten mocný oheň sluje? -
   Oheň, jenž lásku k vlasti rozněcuje!

Tálinský Josef  vlastním jménem Josef Truhlář. Narozen 16.10.1840 v Talíně u Protivína, zemřel 14.2.1914 v Praze. Knihovník, literární historik, překladatel a editor.


SVĚTOZOR
Ročník I. 1867. Odpovědný redaktor: Emanuel Tonner. Vydáno a tištěno kněhtiskárnou dra. F. Skrejšovského v Praze. Vychází v pátek odpoledne.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná