Příručný slovník všeobecných vědomostí
Redaktor: Josef Rank
Díl I.: (A - J)
V Praze 1882.
Nakladatel: F. Kytka, knihkupec.

Strana 760:

Hanka Václav, čes. slavista, nar. 10. června 1791 v Hořiněvsi, stud. v Hradci, v Praze a ve Vídni, sepsal některé básně a j. Dne 16. září 1817 nalezl Královédvorský rukopis, 1818 stal se bibliotékářem (ředitelem liter. sbírek) v museum, vydal mnohé staročeské spisy, r. 1848 účasten Slovanského sjezdu, byl starostou Slovanké lípy, na to jal se přednášeti na universitě slovanské jazyky, věnuje svou pozornost hlavně ruskému jazyku, anobrž v Rusku nejvíce uznalosti jemu se dostávalo. H. náležel k upřímným národovcům, kteří jazyk a pravopis český hleděli všemožně brousiti, což je zavádělo namnoze až ke změnám písmenným. Zakusiv na sklonku života rozličného podezřívání a očerňování, umř. 12. ledna 1861 v Praze a pochován na Vyšehrad. Na pomník jeho sešlo se od národu tolik příspěvků, že bylo možno přistoupiti k založení spolku na podporu české literatury, jemuž k návrhu F. Palackého dáno jméno Svatobor, a jenž pak postavil H-ovi pomník.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná