Velký lidový slovník naučný
všeobecný pramen osvěty, vzdělání a poučení pro všechny vrstvy
československého národa, se zvláštním zřetelem ku potřebám našeho lidu
psaný jasným, populárním, každému srozumitelným slohem beze všech zkratků

Za součinnosti četných spolupracovníků zredigoval
Karel L. Kukla
Díl II. (Fantasma - Ž)
1907
(Nákladem B. Kočího v Praze)

Strana 1035:

Hanka Václav, jeden z předních zakladatelů novočeské literatury, šťastný nálezce kralodvorského rukopisu, vynikající slavista a zasloužilý spisovatel, narozen 10. června 1791 v Hořiněvsi, zemřel 12. ledna 1861 a pochován na Vyšehradě. Od roku 1818 kustos Národního musea a jeho bibliotekář.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná