Příruční slovník naučný
II. díl  (G - L)
ACADEMIA Praha 1963.

Strana 80:

Hanka Václav, 1791-1861, čes. spisovatel, filolog, knihovník Národního musea. - V duchu snah národně smýšlející inteligence byl proniknut obdivem k památkám staré kultury a usiloval posílit čes. nár. hnutí poukazem na velikost minulosti. Je iniciátorem a hl. autorem podvrhů staroč. poezie Rukopis královédvorský a zelenohorský. Sám sbíral, napodoboval a překládal lid. poezii (Písně, Jihoslovanská múza do Čech převedená, Slovo o pluku Igorově) a jako znalec starého jazyka vydával jeho památky ve sbornících (Staročeské skládání) i jinde. Přední obrozenský slavista. Sestavil mluvnici staroslověnštiny, polštiny, ruštiny a češtiny. - Měl rozsáhlé styky se slovan. učenci, hlavně ruskými; jeho vztah k Rusku splýval však s obdivem k carismu.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná