Malá československá encyklopedie
Díl II.:  (D - CH)
ACADEMIA 1985.

Strana 712 a 713:

Hanka Václav, 10.6.1791 - 12.1.1861, č. filolog, básník; vydavatel staroč. památek. Autor ohlasové poezie (Dvanáctero písní) a písní, z nichž některé zlidověly (Jak se ten měsíček za lesíčkem bělá, Když jsem svou Libušku, Vystavím si skrovnou chaloupku); překl. jihoslovanské poezie (Prostonárodní srbská múza do Čech převedená). Je pokládán též za hl. autora podvrženého Rukopisu královédvorského a Rukopisu Zelenohorského (1817 a 1818). Jako filolog navrhl a prosadil tzv. analogickou reformu č. pravopisu (Pravopis český podle základu gramatiky Josefa Dobrovského) a sestavoval mluvnice (české zpracování Mluvnice čili soustava českého jazyka podle Dobrovského).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná