B. Kočího
malý slovník naučný
I. díl  (A - J)
Praha 1925.

Strana 810:

Hanka Václ. (1791 - 1861. * Hořiněves), čes spisov., knihovník Mus. v Praze, spoluprac. Dobrovského a Jungmanna. Kromě bás. (Písně a překl.) vyd. hlavně staré památky a psal gramatiky (čes., staroslověn., rus., pol.), ale hl. smutně proslul jako "objevitel" Rukopisů Královédvorského a Zelenohorsk., za jejichž výrobce je s určitostí pokládán. Pro správné ocenění těchto a jin. podvrhů nutno se vžít do tehdejší romant. doby, kt. ospravedlňovala i podvod, sloužil-li lesku národa nebo ukojení touhy po zásluze o něj.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná