Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích
Nakladatelský dům OP DIDEROT
Díl 2.  (g-l)
Praha 1997.

Strana 1O8:

Hanka Václav, 10.6.1791 - 12.1.1861, čes. básník, lit. historik, filolog, překladatel, editor a bibliograf staré čes. lit. a lid. slovesnosti. Autor písňových skladeb, z nichž mnohé zlidověly (Moravo, Moravo). Překládal jihoslovanskou poezii (Prostonárodní srbská múza do Čech převedená). V roce 1817 údajně objevil tzv. Rukopis královédvorský; považován za jeho falzifikátora. Navrhl a prosadil tzv. analogickou reformu čes. pravopisu (Pravopis český podle základu gramatiky Josefa Dobrovského).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná