Slovník pseudonymů
v české a slovenské literatuře

zpracoval Jaroslav Vopravil
Státní pedagogické nakladatelství
Praha 1973.

Strana 602 a 603:

Hanka, Václav
n. 1791 Hoříněves, z. 1861 Praha. Bibliotékář Nár. muzea v Praze, slavjanofil, filol., bás. a vědec, public., vydav. Rukopisů a jiných stč. literár. památek. Přísp.: Čas. Čes. museum, Čechoslav, Čes. květy, Památ. archeol. atd.

1.:  H. (Květy čes. 1834 a jinde)
2.:  Hořeňovský
3.:  -n- (v Čechoslavu VI., s.5)
4.:  -nk- (v čas.)
5.:  Václav Hanka Hořeňovský
6.:  Vácslav Hořiněvský
7.:  Váceslav Váceslavič Hanka
8.:  W. H.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná