Příruční slovník ČESKÉ  LITERATURY
od počátků do r. 1945 zpracoval
Otakar Chaloupka
2001

Strana 132:

VÁCLAV  HANKA
1791 - 1861
Jazykovědec, úředník Českého muzea, přednášel na univerzitě staroslověnštinu a ruštinu, přispíval do Časopisu Českého muzea, Květů, Kroku, Jindy a nyní aj. Kromě jedné básnické sbírky Dvanáctero písní publikoval především odborné práce o českém pravopisu, mluvnici, o polštině a ruštině. Dnes je znám především jako pravděpodobný autor či spoluautor podvržených památek staročeské literatury, srov. Rukopis královédvorský a zelenohorský.


Příruční slovník ČESKÉ LITERATURY od počátků do r. 1945
Významní autoři a jejich tvorba, díla neznámých tvůrců staré literatury, nejčastější literární termíny, hlavní literární skupiny a směry, historická období. Zpracoval PhDr. Otakar Chaloupka, DrSc. Vydalo nakladatelství Adonai. Praha 2001. První vydání. Stran 600, formát 20 x 14 cm.

Městská knihovna v Praze  [sign. X 6264]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná