Oslava památky Váceslava Hanky
v Hořiněvsi dne 7. září 1862.

Čistý výnos určen nadaci Hankově.

Obsah strana
Portrét "Váceslav Hanka"
Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi... 1
Váceslavu Hankovi.   (báseň: Gustav P. Moravský) 3 - 4
Slavnostní proslov.   (báseň: Jiljí Jahn) 5 - 7
Slavnostní pořádek. 8 - 9
Věž děkanského chrámu v Králové Dvoře, v níž nalezen byl Rukopis Králedvorský.     karton - kresba
Váceslav Hanka. 10 - 19
Oslava památky Váceslava Hanky.
(Text k slavnostnímu sboru Zvonařovu, napsal Jos. A. Šrůtek) 20 - 21
Dům v Hořiněvsi, v němž Váceslav Hanka se narodil. karton - kresba
Řeč Karla Sladkovského. 22 - 26
16. září 1817.   (báseň: Č. B. Stránický) 27
Rukopis Kralodvorský.   (báseň: B. J. Cidlinský) 28

Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7. září 1862.
Čistý výtěžek určen nadaci Hankově. V Praze. Sklad Slovanského kněhkupectví. Tisk K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze, roku 1862. Formát 21,5 x 14 cm. Počet stran 28.

Národní knihovna v Praze.   [sign. 54 E 2271]
Moravská zemská knihovna v Brně   [sign. 2-0092.804]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná